Hartelijk welkom op deze website.

InTune is een bureau voor organisatieontwikkeling, training en coaching, dat mensen makkelijk, snel en op een plezierige manier in beweging brengt.

De visie van waaruit gewerkt wordt, is buitengewoon simpel en overzichtelijk.
Elke verandering in een organisatie of team begint bij het individu. Zijn effectieve en succesvolle veranderingen noodzakelijk? Inspireer dan de medewerkers om zich continu te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.

De drie ontwikkelingsdimensies zijn:
   

1. Vaktechnische ontwikkeling
Binnen eigen vakgebied voorop lopen. Resultaat: zelfvertrouwen en vakmanschap

2. Talent ontwikkeling
Het ontdekken en inzetten van talenten. Resultaat: daadkracht en werkplezier

3. Communicatieve ontwikkeling
Transformeren van beperkingen in denken, doen en communiceren. Resultaat: helderheid en overtuigingskracht

Als deze dimensies goed in de dagelijkse praktijk geïntegreerd zijn, is er sprake van een win-winsituatie. Immers: organisatie-, team- en persoonlijke verbetering lopen parallel. Dit vertaalt zich altijd in een positieve werksfeer, innovatief handelen, een opbouwende cultuur en een aansprekend bedrijfsresultaat.